Vážení zákazníci,

AutoSock jako vůbec první výrobce na světe splnil podmínky pro novou normu EN16662-1:2020, kterou schválila CEN v Bruselu dne 27.5.2020. Všechny členské státy EU mají nyní povinnost do 30.11.2020 implementovat novou evropskou normu do svého národního standardního systému. Některé státy již implementaci provedli (Rakousko, Německo, Slovinsko atd.). Znamená to, že osobní textilní sněhové řetězy AutoSock můžou být již brzy (ve všech zemích EU nejpozději od 1.12.2020) používány bez omezení v celé Evropě, kde dopravní značka nařizuje použití sněhových řetězů. To také znamená, že Autosock bude vždy plně akceptován, když ve vozidle budou povinné „sněhové řetězy“.