MENU
Nákupní košík

Reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, ve smyslu zákona, reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami a právním řádem platným v ČR.
  2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu a o případných vadách obratem informovat prodávajícího.
  3. Oznámení o reklamaci musí kupující učinit písemnou formou vyplněním reklamačního formuláře. Popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  4. V případě doručení zjevně poškozeného balíku, je nutné jej při doručení s přepravcem zkontrolovat a přepravce je povinen sepsat “Škodový zápis”, jehož kopii doručte DD PNEU s.r.o.
  5. Pokud kupující zasílá vadné zboží zpět, je povinen zaslat zboží tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v původním obalu nebo obalu odpovídající kvality a to včetně všech součástí dodávky na adresu DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55, Moravská Nová Ves.
  6. Prodávající neručí za špatně zabalené zásilky kupujícím a obvykle neuznává záruku u vráceného zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.
  7. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

POSTUP VRÁCENÍ

VYPLŇTE FORMULÁŘ

kliknutím na ikonu "Vrátit" (Váš účet > Historie objednávek > odpovídající objednávka)

ZOBRAZIT OBJEDNÁVKY

ZABALTE PRODUKT

a pošlete ho na naši adresu:
DD PNEU s.r.o.
Vinohradská 1004
Moravská Nová Ves
691 55