Reklamace výrobku

Reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění – vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami www.ddpneu.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu a o případných vadách obratem informovat prodávajícího.
  3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou vyplněním níže uvedeného formuláře. Popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  4. V případě doručení zjevně poškozeného balíku, je nutné jej při doručení s přepravcem zkontrolovat a přepravce je povinen sepsat “Škodový zápis”, jehož kopii doručte DD PNEU s.r.o.
  5. Pokud kupující zasílá vadné zboží zpět, je povinen zaslat zboží tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v původním obalu nebo obalu odpovídající kvality a to včetně všech součástí dodávky na adresu DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55, Moravská Nová Ves.
  6. Kupující je při zasílání prodávajícímu povinen zboží řádně zabalit a zabezpečit proti poškození. Prodávající neručí za špatně zabalenou zásilku odesílatelem a obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
  7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  8. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  9. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

Prosím vyplňte formulář uvedený níže. Jde-li o POZÁRUČNÍ SERVIS uveďte do čísla objednávky kód - 999


Informace o objednávce


Informace o výrobku / důvody reklamace

Captcha